آيين سليماني راد

تو همان شيرين ترين لبخند خداايي جان من😊

همين بسمه

همين بسمه

همین که تو اینجا کنار منی همین که کنارت نفس میکشم

همین که تو میخندی و من فقط کنار تو از غصه دس میکشم

همین که تو چشمای من زل زدی نگاهت پناه دل خستمه

نمیخوام که دنیا بهم رو کنه همین که کنار منی بسمه

جان مني... از اين عزيزتر نميشود. تولدت مبارك

تولدت مبارك.... تولدم مبارك ️ درست زمانی که بین همه ی اگر ها و باید و شاید ها و چون ها و چرا ها مصصم می شوی بنشینی بر سر سجاده ی مهرش و از خدا نام مادر را التماس کنی .... و بعد خدا منتش را ... نعمتش را.... در حقت تمام کند و نام زیبای مادر را برازنده ی باقی اسمت کند قصه ی روزهای زندگيت عوض می شود یکی می آید که تو، به لطف بودنش بهترین حس ها را تجربه می کنی و به ضمانتش وامِ مادرانگی می گیری... به همینِ تسهیل بی بدلیل ... خودت به میل خودت ، خودت را از دفتر اولویت هایِ خودت، داوطلبانه خط می زنی .... و همان یک نفر را مادرانگی می کنی تا مرز مادر شدن و پدر شدنش و حتی بعد تر .... درست مثل مادرت .... دخترک یادت بماند...
22 شهريور 1396

گلچینی از "ترین" های دنیای من و پسرم

  شیرین ترین اشتباهات لپی دنیا: نمک جون........به جای واژه نمکدون دیرا.............بجای دریا سقت.........بجای سقف همکت.........بجای همکف هشتن..........بجای هشتم ببل..........هنوز همون بغل خودمونه وهجه ووهجه............ورجه وورجه   بهترین پیشنهاد دنیا: مامان لیلی میخای واست داداش بیارم؟؟؟؟؟(با جدیت تمام) محکمه پسند ترین منطق دنیا: مامان! بابا محسن دیگه بزرگ شده.. آقا شده.. جیگر شده...میتونه خودش بخوابه!! اصلا هم مسواک نزده دندوناش کرمیه...شب و همینجا بخواب باشههههه!! قشنگترین  شب بخیر دنیا: ( در ازای هر شب بخیر) مامان شب بخیر نه !! میخوای  بری؟؟ قشنگترین افعال دن...
9 دی 1392

دعایت میکنم ای بهترین همراه

  دعایت می کنم با این نگاه خسته، گاهی مهربان باشی به لبخندی تبسم را به لب های عزیزی هدیه فرمایی بیابی کهکشانی را درون آسمان تیره شب ها بخوانی نغمه ای با مهر دعایت می کنم، در آسمان سینه ات خورشید مهری رخ بتاباند دعایت می کنم، روزی زلال قطره اشکی بیاید راه چشمت را سلامی از لبان بسته ات، جاری شود با مهر دعایت می کنم، یک شب تو راه خانه خود گم کنی با دل بکوبی کوبه مهمانسرای خالق خود را دعایت می کنم، روزی بفهمی با خدا تنها به قدر یک رگ گردن، و حتی کمتر از آن فاصله داری و هنگامی که ابری، آسمان را ب...
9 دی 1392